• Normal Room

  • Salla e Darsmavé 2

Salla e Darsmave

Salla e dasmave e cila gjindet në hotel ka një kapacitet me mbi 400 mysafirë. Kjo sallë krejtësisht e pajisur ju mundëson organizimin e dasmave, ahengjeve shoqërore e familjare, takimeve afariste e seminareve. Personeli shërbyes i këtij hoteli ju mirëpret në çdo kohë duke iu shërbyer kërkesave tuaja.

IMG_1357 IMG_1356 IMG_0007 IMG_0002 IMG_1365 IMG_0007

Gjith ata qé organizojn Ahengjet e tyre Familjare né Hotel Swiss, Fitojn té drejten pér té hyr né gar, pér te fituar njé IPHONE 6