• Normal Room

  • Salla e Darsmavé 2

Përshkrimi i hotelit

Hotel i vnedosur në qendrë të qytetit i cili ka një ambient të pastërt dhe komod.Përveq dhomave evropiane,pjesa e restorantit është e frekuentuar dhe veqohet për shnicëllen swiss.

Kategoria:

Pretendojnë ti marrin tri yje

Rangu i çmimeve:

Mesatarja e qmimeve të ushqimit 3-5 euro

Pajisjet përcjellëse:

Hoteli ka edhe një sallë për ahengje të ndryshme familjare,ku mund të përdorët edhe për konferenca e seminare,terrs për 300 përsona, parking për 250 vetura.

Vendndodhja:

Rruga Rrustem Bruqi-Qendra e Deqanit

Dhomat:

Hoteli ka 24 dhoma dhe një apartment në të cilin janë 4 shtretër,dhomë dite,dhomë gjumi dhe banjo me tushkapinë.Të gjitha dhomat janë të paisura me klimë, nxemje,tv,kurse, banjot i kanë me tushkabin.Qmimi i dhomave për një natë është 25 euro, pushimi për 3 orë 10 euro, ndërsa qmimi i apartmentit për një natë është 50 euro.

Restoranti:

Restoranti është mjaftë i frekuentura,ka ambient të qetë dhe është i dizajnuar në stilin klasik-modern.Kuzhinjeri ka përvojë pune 20 vjeqare dhe përgadit një meny të gjërë internacionale.

Gjith ata qé organizojn Ahengjet e tyre Familjare né Hotel Swiss, Fitojn té drejten pér té hyr né gar, pér te fituar njé IPHONE 6