• Normal Room

  • Salla e Darsmavé 2

Për Ne

Hoteli Swiss filloj veprimtarinë me 1 Mars 2009, si një nder ikonat e qytetit të Deçanit

Hotel Swiss është hoteli me i madhi dhe me komod në qytetin e Deçanit me një hapsirë 2880m2 ku posedon restaurantin,2 salla për darsma (njëra ne ambient të mbyllur dhe tjetra ne ambient te hapur) me kapacitet deri ne 500 ulese gjithashtu posedon salle per konfernca dhe mbi 20 dhoma luksoze.

Hoteli ka një pozite gjeografike mjaft te mire dhe është vetem 300m larg qendres se Deqanit, 1km larg manastirit të Deqanit dhe 6 km larg bukurive të bjeshkeve te nemura

Hotel i vnedosur në qendrë të qytetit i cili ka një ambient të pastërt dhe komod.Përveq dhomave evropiane,pjesa e restorantit është e frekuentuar dhe veqohet për shnicëllen swiss..

 

Gjithashtu për të gjithë mysafiret ofrojmë transport dhe për t’i vizituar bukurit e qyetit të Deçanit,manastirit,bjeshkeve te nemura, dhe Gjeravices.

 

 

Gjith ata qé organizojn Ahengjet e tyre Familjare né Hotel Swiss, Fitojn té drejten pér té hyr né gar, pér te fituar njé IPHONE 6