• Normal Room

  • Salla e Darsmavé 2

Kontakto

Për të kontaktuar me HOTEL SWISS përdorni numrat e recepcionit.

Tel: +37745 655 500, +37745 655 501,

CH:+41789169408

E-mail:hotelswiss@live.com


View Hotel Swiss in a larger map

formulari i kontaktit

Emri (e domosdoshme)

Adresa (e domosdoshme)

Subjekti

Mesazhi Juaj

Gjith ata qé organizojn Ahengjet e tyre Familjare né Hotel Swiss, Fitojn té drejten pér té hyr né gar, pér te fituar njé IPHONE 6